#Real Madrid

Image
STRUČNI KOMENTAR /

'Lukina igra u Napulju je bila jednostavna i elegantna, a tako igraju istinski majstori'

Image
STRUČNI KOMENTAR /

'Lukina igra u Napulju je bila jednostavna i elegantna, a tako igraju istinski majstori'