Play ponuda

Impressum

Glavni urednik
BOJAN TERGLAV

Izvršni urednici
MAJA ČOHAN, LJUBIŠA PRICA, SAŠA ZORIĆ, MATKO BREBER, IVAN HALAR

Urednica magazina
NATALIJA VUKOVIĆ

Urednica auto rubrike
INES BREŽNJAK

Voditelj video odjela
MATEJ MATIČEVIĆ

Novinari, komentatori, kolumnisti i suradnici
SINIŠA MAREKOVIĆ, HRVOJE KLASIĆ, DUBRAVKO MATAKOVIĆ, HELENA PULJIZ, VLADISLAV MILETIĆ, VITOMIR DRAGČEVIĆ, MIROSLAV FILIPOVIĆ, INES BREŽNJAK, MAJA MAHOVLIĆ, NIKA AURORA KLJUČARIĆ, SILVIJO MAKSAN, MAJ GAŠPARAC, MATIJA MAJDAK, DARIO BRKIĆ, GORAN KOSIJER, ANTEJA VIDIĆ, MAJA FURJAN, BARBARA GRGIĆ, IVANA DEVČIĆ, POLA KRIŽEVAC, DANIELA PAVLIĆ, ANDREA SOLAR, GORAN HORVATINEC, MARIJA EDITA FELDI, EUGENIJA PRŠA

Lektorica
IRENA MARIČIĆ

NAKLADNIK

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

Stella Litou

Članovi Uprave:

Ivana Mihelčić

Tonko Weissmann

Direktor digitalnih proizvoda i sadržaja:

Domagoj Vidović

KONTAKT
netvijesti@rtl.hr

________________________________________________________________________________________________

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih. Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja. Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr


Impressum

Glavni urednik
BOJAN TERGLAV

Izvršni urednici
MAJA ČOHAN, LJUBIŠA PRICA, SAŠA ZORIĆ, MATKO BREBER, IVAN HALAR

Urednica magazina
NATALIJA VUKOVIĆ

Urednica auto rubrike
INES BREŽNJAK

Voditelj video odjela
MATEJ MATIČEVIĆ

Novinari, komentatori, kolumnisti i suradnici
SINIŠA MAREKOVIĆ, HRVOJE KLASIĆ, DUBRAVKO MATAKOVIĆ, HELENA PULJIZ, VLADISLAV MILETIĆ, VITOMIR DRAGČEVIĆ, MIROSLAV FILIPOVIĆ, INES BREŽNJAK, MAJA MAHOVLIĆ, NIKA AURORA KLJUČARIĆ, SILVIJO MAKSAN, MAJ GAŠPARAC, MATIJA MAJDAK, DARIO BRKIĆ, GORAN KOSIJER, ANTEJA VIDIĆ, MAJA FURJAN, BARBARA GRGIĆ, IVANA DEVČIĆ, POLA KRIŽEVAC, DANIELA PAVLIĆ, ANDREA SOLAR, GORAN HORVATINEC, MARIJA EDITA FELDI, EUGENIJA PRŠA

Lektorica
IRENA MARIČIĆ

NAKLADNIK

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

Stella Litou

Članovi Uprave:

Ivana Mihelčić

Tonko Weissmann

Direktor digitalnih proizvoda i sadržaja:

Domagoj Vidović

KONTAKT
netvijesti@rtl.hr

________________________________________________________________________________________________

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih. Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja. Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr


Vidi još članaka