Impressum

Glavna urednica digitalnih medija
INES ČOVIĆ - PAVIŠIĆ

Zamjenik glavne urednice
LJUBIŠA PRICA

Voditelj digitalnih proizvoda CME Adria
HRVOJE DOREŠIĆ

Voditelj digitalnih sadržaja CME Adria
JURE TEPINA

NAKLADNIK

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

STYLIANI LITOU

Članovi Uprave:

IVANA MIHELČIĆ

TONKO WEISSMANN

Glavni direktor Digitala, CME Adria
MATEJ LONČARIĆ

Urednica informativnog programa RTL
ŽELJKA MARIJANOVIĆ


KONTAKT
netvijesti@rtl.hr

________________________________________________________________________________________________

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih. Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja. Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr


Impressum

Glavna urednica digitalnih medija
INES ČOVIĆ - PAVIŠIĆ

Zamjenik glavne urednice
LJUBIŠA PRICA

Voditelj digitalnih proizvoda CME Adria
HRVOJE DOREŠIĆ

Voditelj digitalnih sadržaja CME Adria
JURE TEPINA

NAKLADNIK

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

STYLIANI LITOU

Članovi Uprave:

IVANA MIHELČIĆ

TONKO WEISSMANN

Glavni direktor Digitala, CME Adria
MATEJ LONČARIĆ

Urednica informativnog programa RTL
ŽELJKA MARIJANOVIĆ


KONTAKT
netvijesti@rtl.hr

________________________________________________________________________________________________

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih. Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja. Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr


Vidi još članaka