Impressum

Glavni urednik
FILIP RAUNIĆ

Zamjenik glavnog urednika
BOJAN TERGLAV

Izvršni urednici
MAJA ČOHAN, TEA VUČKIĆ, ANDRO BERNARDIĆ

Urednik sporta
SAŠA ZORIĆ

Voditelj društvenih mreža
DARKO LUKAČEVIĆ

Novinari, komentatori, kolumnisti i suradnici
ĐURĐICA KLANCIR, SINIŠA MAREKOVIĆ, HRVOJE KLASIĆ, DUBRAVKO MATAKOVIĆ, HELENA PULJIZ, WLADYSLAW JOSIP MILETIĆ, VITOMIR DRAGČEVIĆ, MIROSLAV FILIPOVIĆ, LJUBIŠA PRICA, IVANA PETRIĆ, MILAN DALMACIJA, GORAN FLAUDER, SILVIJO MAKSAN, BRUNO HERLJEVIĆ, MARIN KARADŽIJA, MAJ GAŠPARAC, NATALIJA VUKOVIĆ, ANTEJA VIDIĆ, AMADEA KOVAČ, NIKA AURORA KLJUČARIĆ, VALERIJA JUŠINSKI

Lektorica
IRENA MARIČIĆ

NAKLADNIK

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN: HR4623300031100217010 otvoren kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.
Predsjednik Uprave: Marc Puškarić

KONTAKT
netvijesti@rtl.hr

________________________________________________________________________________________________

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr