#grad

RIM, BARCELONA, BUDIMPEŠTA / Gradovi u kojima su vlast preuzeli aktivisti i antisistemske stranke. Negdje uspješni, negdje baš i ne