Literatura / Pisanje brojeva slovima - osnovna pravila za pisanje brojeva

Image
Foto: www.pixabay.com

Brojevi se slovima pišu kao jednorječnice i višerječnice. Pisanje brojeva slovima ima svoja osnovna pravila pa ćemo ih spomenuti u nastavku

30.10.2018.
23:40
www.pixabay.com
VOYO logo

Brojeve dijelimo na redne brojeve: brojeve koji izriču koje je što po redu (prvi, drugi, treći itd.) i glavne brojeve: brojeve koji izriču točnu količinu nečega (jedan, dva, tri itd.)
Glavni brojevi mogu biti jednočlani (npr. jedan, pedeset, milijun; dakle sastoje se od jedne riječi) i višečlani (dvadeset devet, tisuću petsto četrdeset osam), dakle sastoje se od dviju ili više riječi.

Jednočlani brojevi dijele se na osnovne – od 1 do 10, zatim sto ili stotina, tisuća, milijun, milijarda, bilijun itd. i na izvedene – od 1 do 19, desetice od 20 do 90 (dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset itd.).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pisanje brojeva slovima

Broj jedan može imati množinu i tada stoji uz imenice koje znače jedan predmet ili skup koji po bilo čemu pripada zajedno. Tada broj jedan znači: isti (mi smo jednih godina); neki (jedni sjede, jedni stoje); skup/par (imenice koje su pluralia tantum i one koje u množini čine cjelinu: na kući su samo jedna vrata, kupila sam jedne ljestve, jedne su čarape poderane).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojevi se mogu pisati brojkama, a moguće je i pisanje brojeva slovima i brojevnim riječima. 
U pisanju brojeva slovima vrlo često se griješi, bez obzira je li riječ o jednočlanim ili višečlanim brojevima. Najčešće se griješi u pisanju broja 4. Pravilno je – četiri.

U pisanju brojeva slovima griješi se i u pisanju dvoznamenkastih brojeva između 10 i 20. Pravilno je - jedanaest, dvanaest… Slijede: trinaest, četrnaest, petnaest, šesnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Višečlani brojevi mogu se pisati bez  veznika, ali i s veznikom i pa tako pišemo: dvadeset devet / dvadeset i devet; devedeset osam / devedeset i osam; dvjesto (dvjesta) trinaest / dvjesto  (dvjesta) i trinaest; tisuću sedamsto pedeset četiri / tisuću sedamsto pedeset i četiri; tri milijuna petsto sedam tisuća sto dvadeset sedam / tri milijuna petsto sedam tisuća sto dvadeset i sedam.

Pisanje brojeva slovima - što zapamtiti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U novčanim se dokumentima cijeli broj obično piše kao jedna riječ: tisućuosamstosedamdesetpet

Pisanje rednih brojeva slovima: prvi, drugi, treći, stoti, tisući, hiljaditi, milijunti, milijardni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pisanje brojeva slovima kada imaju oblike određenih pridjeva: kod brojeva sedam – sedmi, osam – osmi – javlja se nepostojano a.

Pisanje zbirnih brojeva slovima: dvoje, troje…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tvorba pri pisanju brojeva slovima:  osnova glavnog broja + nastavci -oje/-ero (osim broja četiri koji ima drugu osnovu)

Brojevne imenice: dvojica, obojica, trojica, četvorica… pedesetorica, tvorba je nastavkom -ica
služe kad se broje muškarci, a imenica uz njih je u genitivu množine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojevni prilozi: desetak, petnaestak, dvadesetak i sl., tvorba: nastavak -ak, a znače približnu količinu

Pisanje višečlanih brojeva slovima
Višečlani brojevi mogu se samo nizati bez veznika: osamdeset devet, dvjesta pedeset tri, milijun šesto tisuća sedamsto šesnaest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Može se između svakog člana stavljati veznik -i, ali to je rjeđe: šest stotina i osamdeset i tri, tisuću i dvjesta i šezdeset i četiri.
Može se samo zadnji član povezivati veznikom -i: šest stotina osamdeset i tri, tisuću osamsto pedeset i dva.

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Sisi
Gledaj odmah bez reklama
VOYO logo