Malenom Tinu stiglo je rješenje Zavoda u kojem stoji da je postotak tjelesnog oštećenja nula, iako je prošlog travnja bio 3

22.2.2023.
20:15