Temelj pjesničkog jezika / Stilska izražajna sredstva - četiri glavne kategorije

Image
Foto: Pexels.com
Image
Foto: Pexels.com

Stilska izražajna sredstva svatko uči u školi, ali lako ih je zaboraviti. Ako se to i vama dogodilo, uz sljedeći tekst obnovite svoje znanje o stilskim izražajnim sredstvima

1.3.2017.
1:36
Pexels.com
VOYO logo

Stilska izražajna sredstva pomažu književniku da izgradi neki svoj stil u pjesmama pomoću kojeg će biti prepoznatljiv nama čitateljima. Njima se književnik slikovito izražava kako bi svoj doživljaj što bolje prenio čitatelju. Ona se mogu podijeliti u četiri kategorije.

Figure misli – ovo stilsko izražajno sredstvo se odnosi na preneseno značenje riječi, postoji nekoliko figura:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

antiteza − to je vrsta poredbe koja se temelji na suprotnosti

etimološka figura − ponavljanje istog korijena riječi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

gradacija − označava postupno pojačavanje ili slabljenje

hiperbola − preuveličavanje

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ironija − figura u kojoj se misli suprotno od onoga što se kaže

litota – slabljenje prvog izraza, ublažavanje i umanjivanje određenih dojmova i predodžbi, suprotna je hiperboli

Tekst se nastavlja ispod oglasa

oksimoron − predstavlja spajanje protuslovnih pojmova u novi pojam

paradoks − misao koja u sebi sadrži protuslovnost

Tekst se nastavlja ispod oglasa

poredba − uspoređivanje na temelju sličnosti

Figure dikcije ili glasovne (zvučne) figure – one stvaraju zvukovne efekte koji pojačavaju značenje riječi tako da se obogaćuje i pojačava intenzitet jezičnog izraza:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 aliteracija − ponavljanje suglasnika u stihu

anadiploza − ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha

Tekst se nastavlja ispod oglasa

anafora − ponavljanje riječi na početku stihova

asonancija − ponavljanje samoglasnika u stihu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

epifora − ponavljanje riječi na kraju stihova

onomatopeja − oponašanje zvukova iz prirode

Tekst se nastavlja ispod oglasa

simploka − ponavljanje riječi na početku i na kraju stihova

Sintaktičke figure ili figure konstrukcije – to su figure koje ostvaruju osobit poredak riječi u rečenici tako što se odstupa od gramatičkog rasporeda riječi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

asindeton − to je nizanje riječi bez gramatičkog povezivanja izostavljanjem veznika; koriste se zarezi

elipsa − definira se kao izostavljanje riječi iz rečenične cjeline pri čemu se smisao cjeline može shvatiti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

inverzija − red riječi ili dijelova rečenice obrnut od gramatički pravilnog

polisindeton − nizanje veznika bez gramatičke potrebe

Tekst se nastavlja ispod oglasa

retoričko pitanje − pitanje na koje se ne zahtijeva odgovor

Figure riječi ili tropi – ova stilska izražajna sredstva nastaju promjenom osnovnog značenja riječi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

alegorija − metafora produžena na djelo u cjelini

epitet − ukrasni pridjev

Tekst se nastavlja ispod oglasa

eufemizam – ublažavanje, umjesto opasnih ili nepristojnih riječi koriste se blaži izrazi

metafora − skraćena poredba ili prijenos značenja s jedne riječi na drugu na temelju sličnosti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

metonimija − prijenos značenja s jedne riječi na drugu prema nekim stvarnim odnosima

personifikacija − figura u kojoj se stvarima, životinjama i biljkama daju ljudske osobine

Tekst se nastavlja ispod oglasa

simbol − zamjenjivanje riječi, životne pojave ili pojma njihovom alegorijskom oznakom

sinegdoha − figura u kojoj se dio uzima kao zamjena za veću cjelinu

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Senorita 89
Versailles
Brak na prvu
Samit
Tajne vinove loze
default_cta
Hell's kitchen
Ljubavna zamka
Pevačica
Brak na prvu Australija
Yu-Gi-Oh sevens
default_cta
Obiteljske tajne
San snova
Cijena strasti
VOYO logo