Play ponuda

Trudnoća kroz tjedne

shimmer fallback

Svaka je trudnoća poseba i drugačija, pa tako i svako dijete ima svoj tempo rasta. Ne zaboravite kako su ovdje navedeni samo prosječni podaci.

3.3.2010.
16:56
Play ponuda
<strong>Izaberite tjedan</strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/prvi-tjedan-trudnoce">1</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/drugi-tjedan-trudnoce">2</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/treci-tjedan-trudnoce">3</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/cetvrti-tjedan-trudnoce">4</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/peti-tjedan-trudnoce">5</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/sesti-tjedan-trudnoce">6</a></strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/sedmi-tjedan-trudnoce">7</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/osmi-tjedan-trudnoce">8</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/deveti-tjedan-trudnoce">9</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/deseti-tjedan-trudnoce">10</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/jedanaesti-tjedan-trudnoce">11</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvanaesti-tjedan-trudnoce">12</a></strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trinaesti-tjedan-trudnoce">13</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/cetrnaesti-tjedan-trudnoce">14</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/petnaesti-tjedan-trudnoce">15</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/sesnaesti-tjedan-trudnoce">16</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/sedamnaesti-tjedan-trudnoce">17</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/osamnaesti-tjedan-trudnoce">18</a></strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/devetnaesti-tjedan-trudnoce">19</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeseti-tjedan-trudnoce">20</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-prvi-tjedan-trudnoce">21</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-drugi-tjedan-trudnoce">22</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-treci-tjedan-trudnoce">23</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-cetvrti-tjedan-trudnoce">24</a></strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-peti-tjedan-trudnoce">25</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-sesti-tjedan-trudnoce">26</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-sedmi-tjedan-trudnoce">27</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-osmi-tjedan-trudnoce">28</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/dvadeset-i-deveti-tjedan-trudnoce">29</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideseti-tjedan-trudnoce">30</a></strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-prvi-tjedan-trudnoce">31</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-drugi-tjedan-trudnoce">32</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-treci-tjedan-trudnoce">33</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-cetvrti-tjedan-trudnoce">34</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-peti-tjedan-trudnoce">35</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-sesti-tjedan-trudnoce">36</a></strong>
<strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-sedmi-tjedan-trudnoce">37</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-osmi-tjedan-trudnoce">38</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/trideset-i-deveti-tjedan-trudnoce">39</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/cetrdeseti-tjedan-trudnoce">40</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/cetrdeset-i-prvi-tjedan-trudnoce">41</a></strong><strong><a href="http://magazin.net.hr/roditeljstvo/cetrdeset-i-drugi-tjedan-trudnoce">42</a></strong>


Play ponuda
Play ponuda