U pokušaju da preokrene pad broja stanovništva u regiji, Kalabrija u južnoj Italiji nudi do 28.000 eura  ljudima koji su spremni preseliti se u neka od njenih ruralnih sela.

Ljudima koji su voljni posvetiti se životu u jednom od sela, od kojih svako ima manje od 2000 stanovnika, lokalna vlast će ponuditi mjesečni prihod pod uvjetom da iskoriste vrijeme za pokretanje vlastitog posla ili se bave traženom profesijom.

Prema CNN-u, lokacije teško da bi mogle biti pitoresknije.

Novi život u zapuštene krajeve

"Želimo da ovo bude eksperiment socijalne uključivosti, privući ljude da žive u regiji, uživaju u svemu što nudi, udahnuti novi život i iskoristiti potencijale poput konferencijskih dvorana i samostana koji bi se opremili brzim internetom. Nesigurni turizam i kuće od jednog eura nisu najbolji načini za obnavljanje talijanskog juga", rekao je Gianpietro Coppola, gradonačelnik jednog od gradova uključenih u program.

Više od 700.000 eura namijenjeno je korištenju "plana aktivnog boravka", a Kalabrija je program osmislila po uzoru na brojne druge regije u Italiji koje su nudile subvencije i niže cijene stanovanja u pokušaju pomlađivanja svog lokalnog stanovništva.

Postoji nekoliko uvjeta: podnositelji zahtjeva moraju biti mlađi od 40 godina i spremni preseliti se u roku od 90 dana od primanja u program.