Play ponuda

HNB SE OGLASIO O POPULARNOJ FINANCIJSKOJ APLIKACIJI: / Evo što kažu o sigurnosti štednje u Revolutu u Hrvatskoj

Image

Što se tiče osiguranja depozita na Revolutu, iz HNB-a poručuje da ne nadziru Revolut niti je štednja uključena u domaći sustav osiguranja depozita već onaj u Litvi,

17.3.2021.
20:13
Play ponuda

Nedavno smo pisali o Revolutu, sve popularnijoj globalnoj financijskoj platformi, koju u Hrvatskoj već koristi oko 150 tisuća građana. Aplikacija Revolut u stvari funkcionira kao elektronski novčanik putem kojeg troši novac izbjegavajući plaćanje raznih skrivenih naknada ili tečajnih razlika.

Iza Revoluta stoji istoimena britanska fintech kompanija koja korisnicima odnedavno nudi i uslugu Revolut Bank s namjerom prikupljanja depozita, no ne i kredita. Revolut je nedavno dobio europsku dozvolu za specijalizirano bankarstvo u Hrvatskoj, ali postavlja se pitanje hoće li korisnici u Hrvatskoj putem Revoluta imati osigurane depozite te eventualno primati i plaću. Što se tiče primanja plaće preko Revoluta, postupak je još nerazjašnjen, a odluku o tome Hrvatska narodna banka prepušta Poreznoj upravi pod jednim uvjetom - da isplata bude u kunama.

Image
PUNO HRVATA KORISTI ELEKTRONIČKI NOVČANIK: /

Revolut sve popularniji, ali je nepoznato zašto se preko te platforme ne može primati plaća

Image
PUNO HRVATA KORISTI ELEKTRONIČKI NOVČANIK: /

Revolut sve popularniji, ali je nepoznato zašto se preko te platforme ne može primati plaća

Prikupljeni depoziti osigurani su u Litvi

Što se tiče osiguranja depozita na Revolutu, iz HNB-a poručuje da ne nadziru Revolut niti je štednja uključena u domaći sustav osiguranja depozita već onaj u Litvi, ali samo ako se radi o novcu na računima Revolut Banka. Naime, poput većine drugih korisnika Revoluta i korisnici u Hrvatskoj novac drže na računima e-novca registriranim pri Revolut Payments UAB-u sa sjedištem u Litvi. Stoga u HNB-u kažu da za tu štednju nema garancije, piše Poslovni dnevnik.

U HNB-u također kažu da Revolut Bank UAB, kao kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi EU, može u Hrvatskoj pružati usluge koje je ovlaštena pružati u matičnoj državi putem podružnice osnovane u RH, a može i privremeno neposredno pružati usluge od dana kada je HNB dobila obavijest nadležnog tijela u državi u kojoj ima sjedište. Takvu obavijest regulator je dobio u studenom 2020. od Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) iz Litve za kreditnu instituciju Revolut Bank UAB, ali samo za primanje depozita i ostalih povratnih sredstava.

"Na taj način prikupljeni depoziti uključeni su u sustav osiguranja depozita u Litvi, a ne u Republici Hrvatskoj”, poručuje HNB.

HNB ne nadzire poslovanja kreditnih institucija iz drugih država

Osim toga napominju kako HNB "ne daje odobrenja za rad niti prudencijalno nadzire poslovanje kreditnih institucija iz drugih država članica EU koje neposredno pružaju usluge u RH – nadzor njihovog poslovanja obavljaju nadležna tijela država članica koja su im izdala odobrenje za rad". Registar licenciranih kreditnih institucija vodi Europsko tijelo za bankarstvo (EBA), a tamo stoji tko je nadležan za superviziju i osiguranje depozita u državi članici. Nadzor nad Revolut Payments UAB također je pod ingerencijom središnje banke Litve koja mu je izdala dozvolu za rad, no kao institucija za elektronički novac nije obveznik uključivanja u sustav osiguranja depozita.

Radi Brexita, originalni Revolut LTD iz Ujedinjenog Kraljevstva kao institucija za elektronički novac od kraja 2020. više nema pravo na pružanje usluga u EU, piše Poslovni dnevnik. Isti dnevnik podsjeća kako su na njihov upit iz Revoluta odgovorili kako su sredstva koja korisnici drže na depozitnim računima otvorenima u Revolut Banku osigurana te da će sredstva korisnika na računima elektroničkog novca biti prebačena na depozitne račune kada nadograde korištenje na Revolut Bank.

Play ponuda
Play ponuda