Play ponuda

Credo banka ostala bez dozvole za rad!

shimmer fallback

Savjet Hrvatske narodne banke odlučio je u utorak na izvanrednoj sjednici da oduzima odobrenje za rad Credo banci d.d. iz Splita, te da se nad bankom pokreće prisilna likvidacija.

22.11.2011.
20:22
Play ponuda

Kako piše u priopćenju HNB-a, izravnim nadzorom HNB-a započetim koncem svibnja ove godine, obuhvaćena je procjena adekvatnosti kapitala, kvaliteta aktive i upravljanja kreditnim rizikom, te analiza depozitne strukture i likvidnosnog rizika. Utvrđeno stanje bilo je bitno lošije od onoga što je Credo banka prikazivala u svojim izvješćima, te je banka ostala pod pojačanim nadzorom HNB-a, da bi se njeno poslovanje pokušalo dovesti u zakonske okvire, uz dokapitalizaciju neophodnu za stabilnije buduće poslovanje.

Lažirali stopu adekvatnosti kapitala

Credo banka je 31. ožujka ove godine iskazala stopu adekvatnosti kapitala od 12,28 posto, što je neznatno iznad propisanog minimuma, no izravnim nadzorom u banci ispostavilo se da ta stopa ima, zapravo, negativan predznak, što znači da banka više nema jamstvenog kapitala, te da posluje s (neiskazanim) gubitkom, piše u priopćenju HNB-a.

Gubitak je pak velikim dijelom nastao kao posljedica plasmana odobravanih njenim većinskim dioničarima i s njima povezanim osobama, i to preko ograničenja propisanih zakonom, a bez odgovarajuće kreditne sposobnosti i adekvatnih čvrstih instrumenata osiguranja. Krediti su se odobravali bez definirane namjene, bez obračuna naknada i troškova platnog prometa, s ugovorenim jednokratnim povratom glavnice i kamata, te uz višekratna prolongiranja otplate.

Odobrili sulude kredite većinskim dioničarima

Tako su krediti jednom od većinskih dioničara (grupa Adut-Barać) krajem ožujka dosizali 60 posto jamstvenog kapitala, a drugoj grupi (grupa Alkom-Vuković) čak 84 posto! Drugim riječima, tim dvjema skupinama Credo banka je odobrila daleko veće iznose kredita nego što su one unijele sredstava u njen dionički kapital, pojašnjavaju iz HNB-a. Budući da većinski dioničari Credo banke nisu uredno podmirivali svoje kreditne obveze prema banci, te nisu udovoljili višekratnim zahtjevima HNB-a za njezinu dokapitalizaciju, Savjet HNB-a donio odluku o oduzimanju odobrenja za rad banci.

Udjel Credo banke u ukupnoj aktivi hrvatskog bankovnog sustava iznosi oko 0,44 posto (nešto više od 1,4 milijardu kuna). Depoziti fizičkih osoba koji su osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sa stanjem na dan 31. listopada iznosili su 465 milijuna kuna i tim sredstvima njihovi će vlasnici moći nesmetano raspolagati, kažu u HNB-u. Prisilnu likvidaciju banke provest će likvidatori imenovani od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, čime prestaju sve ovlasti dosadašnje uprave i nadzornog odbora Credo banke d.d. te ovlasti glavne skupštine dioničara.

Play ponuda
Play ponuda