Play ponuda

URBANIZAM A LA ZAGREB / 'Ogromna zgrada doslovno viri na cestu, tu je i vrtić, a nogostupa nema. Tko je ovo radio i dopustio?'

Image
Foto: Privatna arhiva, Google Maps

Donosimo priču stanara iz Oranica koji se muče sa zgradom koja je 'nalijepljena' na ulicu bez nogostupa

8.9.2021.
7:01
Privatna arhiva, Google Maps
Play ponuda

Zagreb je najljepši grad, naslov je stare pjesme legendarnog Drage Diklića. Hrvatska metropola svake godine privlači sve veći broj gostiju iz zemlje i inozemstva. Na turističkim turama, vodiči redovito obilaze povijesne građevine, govoreći, između ostalog, i o njihovoj arhitekturi.

No, mali broj turista zaći će u neki od zagrebačkih kvartova na istoku ili zapadu i uvjeriti se koliko su se arhitektura, ali i urbano planiranje promijenili kroz stoljeća. Stručnjaci će reći - na gore, ističući kako neki dijelovi Generalnog urbanističkog plana dopuštaju pretjeranu gradnju, korištenje parcela do maksimuma, dok prateća infrastruktura to ne može podnijeti.

Zgradurina na uličici bez nogostupa

Primjera za to je bezbroj, a može ih se naći u gotovo svakom kvartu. Čitatelj Net.hr-a i jedan od stanara upozorio je na jedan eklatantan primjer urbanog nemara. On, naime, živi na Oranicama, na adresi Oranički odvojak VI broj 4. Ogromna je to sedmerokatnica sa šezdesetak stanova i poslovnim prostorom, stiješnjena na jednosmjernu ulicu dugu stotinjak metara u kojoj - nema nogostupa.

Ali, to nije sve. Objekt nešto većih gabarita smješten je iza te zgrade, na također jednosmjernom odvojku Pavlenskog puta, na kojem nogostup postoji, doduše samo djelomično. Dvije osobe koje idu u suprotnim smjerovima teško se tu mogu mimoići, a da ne završe na cesti.

shimmer fallback
shimmer fallback

Naš sugovornik govori da ispred njegova ulaza postoji nogostup, koji se prekida nakon svega nekoliko metara. To se vidi i na fotografijama koje nam je poslao. No, to je problematično za stanare, jer se u zgradi nalazi dječji vrtić i trgovina.

"Svaki dan s djetetom idem u dućan. Hodam nogostupom i onda dođem do tog dijela gdje zgrada doslovno viri na cestu i onda svi moramo sići na cestu i obići da bismo došli do lokalnog dućana. Za izaći iz zgrade nije problem, no ako idete u suprotnom smjeru, nemate kamo. Imate nogostup od metar i pol, ali on se gubi. Jedini ulaz je taj, to je broj 4. A broj 2 je 10 metara niže i to je dječji vrtić. Parking za vrtić je s dobre strane, ali ako netko vodi djecu sa suprotne strane, mora proći po tom dijelu", govori jedan od stanara.

Jedini ulaz na Pavlenski put

Srećom, po Oraničkom odvojku VI zabranjen je promet teretnim vozilima. Naš sugovornik ionako govori da tu uličicu ne koriste samo stanari. "Sve od križanja Oranica sa Zagrebačkom, pa još nekih 500 metara, to je jedini ulaz prema ulici Pavlenski put. Na kraju ulice je cesta koja ide paralelno s Oranicama i to je jedina cesta koja povezuje taj dio Pavlenskih puteva. Tko želi ući s Oranica u taj kompleks zgrada, mora proći tom cestom", objašnjava stanar za Net.hr.

Nedavno je u blizini izgrađena još jedna zgrada slične veličine, kojoj je Oranički odvojak VI "glavni pristup". Brine ga što bi kućice, koje prožimaju naselje uskoro mogle nestati i na njihovom mjestu biti izgrađene nove, veće zgrade do kojih će se dolaziti malom cesticom ispod njegova balkona.

"Nisam ekspert, ali prema urbanističkom planu, zgrada mora biti udaljena tri metra od ceste, prometnice ili nekakve međe. Nije mi jasno kako taj rub zgrade može biti na cesti, tko je radio nadzor ove zgrade i tko je dopustio ovo. Mora biti osoba koja je rekla: 'To je OK.' Ne znam kolika je legalnost gradnje u prostornom planu, ali ovo sigurno nije legalno. Mogli su napraviti zgradu s tri kvadrata manje po etaži. I dalje će izgledati ružno, ali ćemo imati nogostup", ogorčen je naš sugovornik.

Zanemareni odvojak

Odgovore na njegova pitanja potražili smo u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Pročelnik Dinko Bilić potvrdio je kako je Urbanističkim planom uređenja dijela Oranice - TEP tematski park, ondje zaista dozvoljena gradnja dviju sedmerokatnica s dvije podzemne etaže te tipske trafostanice. No, postoji caka.

"Zahvat u prostoru je moguć samo uz javni prostor, ulicu najmanje širine 9,0 metara ili trg. Izgrađenost katastarske čestice ili katastarskih čestica unutar zahvata u prostoru je do 50 posto. Građevna čestica oblikuje se pod građevinom i njezinim pripadajućim dijelovima (stube, pješačke i kolne rampe i sl.), a okoliš postaje javna površina.

shimmer fallback
shimmer fallback

Najveći nadzemni koeficijent iskoristivosti je 3,5; najmanji nadzemni koeficijent iskoristivosti je 2,0. Najmanji prirodni hortikulturno uređen teren je 20 posto površine katastarske čestice ili katastarskih čestica unutar zahvata u prostoru. Najmanja udaljenost slobodnostojeće građevine od katastarskih čestica izvan zahvata je h/2, osim od postojećih ili planiranih javno prometnih površina, s tim da je za izgradnju na regulacijskoj liniji najmanja širina koridora ulice 15,0 metara. Moguć je i drugačiji odnos građevine prema međi uz uvjet da je međusobna udaljenost građevina jednaka zbroju polovica njihovih visina", pojasnio je Bilić.

No, iz fotografija koje nam je stanar poslao vidi se da gotovo ništa od toga nije ispoštovano. Čini se kako se gradnja temeljila u odnosu na mnogo širi Pavlenski put, dok je Oranički odvojak VI u cijeloj priči potpuno zanemaren. Ova je situacija toliko bizarna da je čak i na Googleovim kartama zgrada ucrtana posred ulice.

U kazeti C-MI-12, kako se stručno zove blok u kojem su izgrađene sporne dvije zgrade, na raspolaganju je bilo 3996 četvornih metara čestica za izgradnju. No, u opisu urbanističkog izgleda te čestice, sve se spominje, osim zahvata "uz javni prostor, ulicu najmanje širine 9,0 metara ili trg."

U planu višestruko šira ulica

Pročelnik Bilić bio je detaljan u historiografiji izgradnje objekata u kazeti C-MI-12. Tako smo doznali da je građevinska dozvola za sporne zgrade izdana u rujnu 2008., no da se tijekom gradnje mijenjala lokacijska dozvola, samim time i projekt u poslovnom dijelu građevine. Uporabna dozvola za stanove i trafostanicu je izdana u ožujku 2011., a mjesec dana kasnije dozvolu je dobio i dječji vrtić. U prosincu 2015. dopušteno je i otvaranje trgovine. Sve to, uz normalan pristup samo s jedne strane kazete.

Naš sugovornik smatra da bi se južnije trebale napraviti nove prometnice, na koje će se postaviti promet koji sada ide preko Oraničkog odvojka VI. Sam odvojak bi, prema njegovu mišljenju, trebalo pretvoriti u pješačku zonu. Ipak, u UPU-u postoji rješenje, samo ga treba realizirati.

shimmer fallback
shimmer fallback

"U vrijeme izdavanja lokacijske dozvole, na snazi su bile lokacijske dozvole za rekonstrukciju - izgradnju dijela ulice Oranice (od produžene Vrapčanske ulice od Motajičkog puta — produženog) i ulice VI. Oranički odvojak te izgradnju južnog dijela produžene Vrapčanske ulice u naselju Oranice s komunalnom infrastrukturom prema kojoj se ulica VI. Oranički odvojak izvodi kao prometnica s kolnikom širine 6,0 metara ukupne širine 23,0 metra.

Za izgradnju prometnice zapadno od kazete C-MI-12, Odvojak Pavlenskog puta u naselju Oranice s komunalnom infrastrukturom, prema kojoj se Odvojak Pavlenskog puta izvodi kao prometnica s koridorom od 9,0 metara, odnosno kolnikom širine 6,0 metara i obostranim pješačkim hodnicima širine 1,5 metar, te s okretnicom na njenom kraju", opisao je Bilić te dodao kako ti zahvati nisu u planu u ovoj godini.

Dokle god izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture bude kasnila zbog, mahom imovinskopravnih odnosa ili neriješenog financiranja, dotle će stanari Oraničkog odvojka VI i drugih sličnih ulica u gradu sa strahom izlaziti na ulicu. Poput Diklića, Ivo Robić pjevao je: "Najljepši je Zagreb grad". Taj subjektivni dojam ostavljamo na procjenu, no jasno je da, zbog stihijske urbanizacije, nije najugodniji za život.

Play ponuda
Play ponuda