#filter

"Svom čovjeku" platili ste da vam na dizelašu "sredi" filter za krute čestice. Evo što sve riskirate