Nije riječ samo o zdravlju, o tome da bez DP filtera možda i kobno ugrožavate kronično bolesne, nego se i vama može obiti o glavu.