Tko su idealne hrvatske žene

shimmer fallback

Percepcija idealne žene među hrvatskim građanima polako se mijenja.

18.7.2013.
12:33
Play logo

Ispitivanje agencije GfK Hrvatska otkriva što se pod idejom idealne žene smatra u našem društvu. Anketirani su trebali opisati idealnu ženu u smislu njenog poslovnog angažmana i angažmana oko obitelji i djece.

Uspoređujući podatke od 1995. godine do danas, vidljivo je da se slika idealne žene promijenila najviše u pogledu žene u ulozi majke i domaćice. Prije 18 godina znatno veći broj hrvatskih građana (24%) idealnom ženom je smatrao onu čija je uloga isključivo briga o obitelji i djeci (majka i domaćica), za razliku od današnjih dana kada takvom idealnu ženu smatra 14% hrvatskih građana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa

U razdoblju od 1995. do 2007. godine percepcija idealne žene kretala se u smjeru sve većeg angažmana žene na poslovnom planu, rastao je broj građana koji smatraju da bi idealna žena trebala biti uspješna, zaposlena žena, koja gradi karijeru, dok se o obitelji i djeci brine uz pomoć neke druge osobe (od 30% 1995. do 40% 2007.).

Istovremeno se smanjivao broj onih koji su idealnom ženom smatrali onu koja radi na manje odgovornim poslovima, ali se brine o obitelji i djeci (1995. – 39%, 2007. – 31%). No, 2013. ipak najveći broj ispitanih, njih 43%, smatra da su okolnosti idealne žene upravo takve.

Najveće promjene u percepciji idealne žene

Dakle, najveće promjene u percepciji odnose se na povratak žene obitelji i djeci uz poslovni angažman manjeg opsega. U odnosu na prije šest godina, 12% je više onih koji idealnom ženom smatraju onu koja je zaposlena na manje odgovornim mjestima i brine o obitelji i djeci, dok je pet posto manje onih koji idealnom ženom smatraju onu kojoj je na prvom mjestu poslovna karijera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Usporedimo li sliku idealne žene u očima muškaraca i žena, vidimo da žene pripadnice svog spola više vide kao karijeristice (žene – 38%, muškarci – 31%), dok je muškarcima idealan 'ljepši spol' još uvijek više usmjeren na brigu oko obitelji i djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i ženama, i mlađim osobama (do 34 godine) idealna žena je ona kojoj je karijera na prvom mjestu (48%). Slično mišljenje dijele Zagrepčani (51%) i Istrijani (45%), ali i neoženjene/neudane osobe (47%).

Koliko odstupa slika idealne žene u odnosu na njenu stvarnu poziciju, ulogu današnjih žena

Najveća odstupanja između želja i stvarnosti postoje u dvjema ulogama žene: kao majke i domaćice i kao karijeristice. Žene su u Hrvatskoj u znatno većoj mjeri majke i domaćice (24%) u odnosu kakvom si zamišljaju idealnu ženu (12% ih idealnu ženu zamišlja kao majku/domaćicu). S druge strane, stvarnost je i da su žene u Hrvatskoj u manjoj mjeri uspješne poslovne žene koje grade karijeru (svega ih je 21%), u odnosu što bi one željele biti (38% idealnu ženu vidi kao karijeristicu).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stvarno stanje

Nedavno objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku ukazuju na prevlast žena u odnosu na jači spol u različitim područjima društva: znanosti, medicini, školstvu, sudstvu.

Žene predstavljaju većinu u zdravstvu, među doktorima medicine, ali i među specijalistima, u školstvu, gdje su većina nastavnice u srednjim i osnovnim školama, u sudstvu, gdje žene čine više od 70% sudaca na općinskim, trgovačkim, prekršajnim sudovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Play logo

Međutim, muškarci još uvijek imaju prevlast na jako visokim ili političkim funkcijama. U sudstvu, muškarci imaju prevlast na najvišim instancama suda: među sucima ustavnog (62%) i vrhovnog (51%) suda. Predstavljaju 80% saborskih zastupnika i ministara, a čak ih je 86% među veleposlanicima. I na kraju, žene u prosjeku imaju 10% niže plaće od muškaraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navedeni podaci su činjenice, brojevi koji prikazuju odnos žena i muškaraca u različitim područjima u Hrvatskoj.

Laži sa mnon
Superstar
Život na vagi
90 dana: Životi samaca
Darcey & Stacey
default_cta
Ljubav je na selu
Ekstremne sestre
Ljubav u divljini
Britain's Got Talent
Play logo