Play ponuda

Vrijeme je praznika u LEGO gradu!

shimmer fallback
20.12.2010.
17:54
Play ponuda

Vrijeme je praznika u LEGO gradu! Kombi za kampiranje potpuno je opremljen daskom za jahanje na valovima, biciklom i roštiljem – svime što je potrebno za avanturu na praznicima.

Tko je bio najbrži i osvojio jedan od 35 LEGO kombija za kampiranje. Oni koji su točno odgovorili na postavljeno pitanje su:

Jaroslav Pilat Marijan Vuković Denis Vezmarović Martina Cecelja Tamara Somek Hrvoje Majetić Mislav Matić Errol Bećirević Katarina Dukić Igor Rožić Teo Valić Tea Videc Reich Gordana Sklepić Irena Peran Nenad Crnko Nikolina Babić Siniša Cvrtila Davorin Gluhak Štefica Rončević Ljudevit Sakal Adela Alicic Alica Pizent Jelna Berc Bat Leon Bastasic Miro Herceg Mirko Marović Vigo Sakoman Sanda Jalsovec Tanja Prpić Miroslav Kitiić Marino Fiamin Daniela Borčić Ana Jozić Martin Freškura Franko Haller

Dobitnici će o podizanju biti obavješteni putem maila.

Play ponuda
Play ponuda