Hrvatska imena za djevojčice

Agata, Alka, Alemka...

11.12.2000.
17:18
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Agata - /grč. Agathe - dobra, čestita/ Alka - /grč. Alke - jakost, sila/ Alemka - Alenka, Alisa, Alka /tur. Alem - dragi kamen, izvor/ Alma - /lat. Alma - plodna, mila hraniteljica/ Amalija /njem. izvedenica od Amalberga, Amalberta, u osnovi amal - rad, djelo/ Ana - Anči, Ančica, Nera, Anesa, Aneta, Nesa, Ani, Anja, Nuša, Jana, Nana; /lat. Anna, grč. Hanna - heb. Hanna(h) = milost) Anastazija - Ana, Anica, Anka, Asija, Asja, Naja, Nana, Natka, Stana, Staša, Tasa /grč. Anastasia - ona koja je uskrsnula (anastasis = uskrsnuće, podizanje)/ Anđela - Ana, Anči, Ančica, Anka, Anđa, Anđelika, Anđelina, Đina, Nuša, Anja, Ela, Eli, Ješa /grč. Angelos - glasnik, vjesnik/ Anamarija - /složenica od Ana i Marija/ Andrea - Andreja, Ana, Ančica, Anka, Andina, Deja, Dejica /grč. Andreas - koji je hrabar/ Andrijana - Ada, Adina, Ana, Anči, Anica, Anka, Andi, Andrina, Anja /Adriana prema Andrija, grč. Andreas - koji je hrabar (od andreios - hrabar, muževan)/ Antonija - Anči, Ančica, Anta, Antela, Tina, Tončeka, Tončica, Tončika, Nina, Ninka, Ita, Tonija /od Anton, lat. Antonius - naziv rimskog plemena/ Barbara - Bara, Barek, Barica, Ina, Inka, Rina /grč. tuđa, inozemna/ Beata - /lat. Beata - blažena, sretna/ Bela - /mađ. skraćenica za Belimir, Belislav; u osnovi pridjev bijel-a/ Biserka - /ar. bisr, busr - biser/ Božena - /iz korijena bož-ja/ Branimira - Branka, Brankica, Micika, Mika, Mikana, Mila, Milica, Milka, Mima, Mimica, Mina, Minka, Mira, Mirka, Rajna /imperativ - brani, braniti i mir/ Brigita - /njem. Brigitte od ir. Brighid - ona koja je snažna (od brigh - snaga, jakost, sila/ Dagmar - - Dada, Mare, Marica /njem. Dagomar - slavan dan/ Dalibora - Borka, Borna, Dada, Dara, Darica, Darka, Daliborka /češ. Dalibor - koji se (na)daleko bori/ Danijela - Danka, Nuša, Ela, Jela, Jelica, Lela, Nela /grč. Daniel od heb. Dani'el - Bog je (moj) sudac/ Darija - /lat. Darius od grč. Dareios - držeći bogatstvo/ Darina - Darinka, Dada, Danica, Dara, Ina, Inka /od imenice dar/ Divna - Ina, Inka, Vinka /lat. Divina - božanska, božanstvena/ Donata - Dona, Donka, Natka /lat. Donata - darovana/ Dora - /grč. doron - dar/ Đurđa - /grč. Georgios - onaj koji obrađuje zemlju/ Doroteja - Dora, Dorana, Dorica, Teja /grč. Dorotea - ona koja je božji dar/ Dragica - /od pridjeva drag/ Dubravka - /od imenice dubrava/ Dunja - /grč. kydonia - dunja/ Edita - /eng. Edith - sretna u ratu/ Elena - Ela, Elka, Lena /od Helena/ Ema - /njem. Emma, skraćenica od Emengard, Emenhild (irmin - velik, sveobuhvatan)/ Ena - /izvedenica od Enija /tal. Ennio, lat. Ennius/ Erika - /prema muškom imenu Erik, njem. Erich - slavan vladar/ Eva - Evelin /lat. Eva od heb. Hawwa(h) - živo biće/ Gabrijela - Ela, Jela, Lela /heb. Gabri'el - božji čovjek/ Goranka - /od Gorana, od imenice gora, šuma, planina/ Gordana - /grč. Gordianos - gordijski/ Grozdana - /od imenice grozd/ Helena - /grč. - sjaj, blistavost/ Hrvojka - /izvedenica od Hrvat/ Ira - /heb. - pozorna, oprezna, budna/ Irena - /grč. Eirene - mir/ Irma - /njem. skraćenica od Irmgard, Irmhild, u osnovi irmin - velik, sveobuhvatan/ Iva - /biljka iva/ Ivana - Ivančica, Ivanka, Kika, Ina, Inka, Inga, Inge, Inja, Ita, Iva, Ivica, Ivna, Nana, Vana /grč. Iochannes - heb. Johanan - Bog je milostiv/ Jadranka - /lat. Adrianus, Hadrianus - adrijski, hadrijski, izvedenica od Adria (grad u sjevernoj Italiji)/ Jaga - Jagica /skraćenica od Agata/ Jasmina - Ina, Jasna, Mina, Nina /od perz. Yasemin - skrobotovina, jasmin/ Josipa - /heb. Josef - Bog je povećao/ Karmela - /lat. Carmelus, hebr. Karmel - naziv brda u Palestini/ Katarina - Ina, Kata, Kate, Katica, Katija, Tija, Tijana, Katina, Tina, Nina /grč. Aikaterina - ona koja je čista/ Kristina - /grč. Christine - Kristova/ Lovorka - Laura Lara, Lola /lat. laurus - lovor, vijenac Leda - /grč. Lede - veoma lijepa žena/ Leonida - Lea, Leona /grč. Leonidas - lavlji izgled/ Lidija - /grč. Lydia - pokrajina u Maloj Aziji/ Ljiljana - /lat. lilium - lijer, ljiljan/ Ljubica - /imenica ljubica/ Lucija - /lat. - ona koja svijetli/ Magdalena - Alenka, Lela, Lena, Magda, Maja, Maša, Manda /grč. Magdalene - žena iz Magdale, Magdalka, grada u Galileji/ Maja - /lat. Maia - božica prirasta i plodova u rimskoj mitologiji/ Marija - Maja, Majda, Mara, Mare, Marena, Marica, Marta, Maša, Mica, Micika, Mina, Rija /grč. koja je kao koplje/ Marijana - Jana, Janica, Janka, Maca, Maja, Mara, Mare, Rina /složenica od Marija i Ana/ Marina - Ina, Maja, Mara, Mare, Marica, Maša, Mika, Mikana, Mina /lat. - morska/ Marta - Maja, Mara, Mare, Marica, Maša /grč. Martha - gospodarica, gospođa/ Martina - Maja, Mara, Mare, Maša, Nana, Tina /lat. prema Martinus - Marsov, marsovski, izvedenica od Mars - bog rata/ Miranda - /lat. divna, čudnovata/ Mirna - /pridjev mirna/ Monika - /grč. monake - redovnica/ Nada - /imenica - nada/ Nadalina - Natalija, Nataša /od lat. Natalina, prema Natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje/ Nedjeljka - Neda, Nela, Nena /od imenice nedjelja/ Nevena - Nela, Neli, Nena, Neva, Nevenka /biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti/ Nora - /skraćenica od Eleonora; od norma - pravilo, mjerilo/ Paula - Paulina, Pava, Pave, Pavica, Inka, Ina /lat. Paullinus - malen-a/ Petra /grč. Petros - kamen, hrid/ Renata - /lat. - koja je ponovo rođena, preporođena/ Romana - /lat. Rimljanka/ Rosana - /složenica od rosa - ruža i Ana/ Ruža - Ružica /imenica ruža/ Sanja - /od korijena sanjati/ Slavica - /od imenice slava/ Silvija - /lat. - šuma, gora/ Tereza - /grč. therasia - nasiv dvaju otoka, smatra se kako naziv potječe od glagola therao - loviti ili od therizo - ljetovati, sjediti na suncu, kositi/ Tomislava - /od starog imperativa tomi, tomiti - mučiti, zlostavljati i imenice slava/ Valentina - /lat. - ona koja je zdrava/ Valerija - Vali, Valera, Vala, Rija /lat. - ona koja je jaka/ Vedrana - /od korijena vedriti/ Velimira - Mila, Milka, Mima, Mina, Mira, Mirka, Vela, Velana, Velina, Vera, Verica /od pridjeva veli, tj. velik, i mir/ Veronika - /Grč.-Mak. Berenike - ona koja je nositeljicom pobjede/ Vesna - /staroslavenska božica proljeća/ Vladimira - /od starog imperativa vladi, vlasti - vladati i mir/ Zagorka - /etnik Zagorka/ Zdenka - /od trpnog pridjeva zden, zdeti - činiti, raditi/ Zdeslava - /prema Zdeslav, praslavenski - onaj koji je nadobudan, željan slave/ Zlata - Zlatica, Zlatka - /od imenice zlato/

Možda će te zanimati

Telegram

Imaš priču? Javi nam se!
Imaš priču, ekskluzivu ili jednostavno temu za koju bi se trebalo čuti? Javi nam se, a mi ti jamčimo anonimnost.
Pošalji priču
Imaš priču? Javi nam se!
Imaš priču, ekskluzivu ili jednostavno temu za koju bi se trebalo čuti? Javi nam se, a mi ti jamčimo anonimnost.
Pošalji priču

Izdvojeno

Regionalni portali