KAMPANJA ŠTIT / Tijekom Direkta najmanje dvije žene dobile su šamar. Mojmira: 'Nemojte šutjeti, jer šutnja podržava nasilje'

Od početka ove emisije dosad barem dvije žene u Hrvatskoj dobile su šamar ili šakom u glavu, barem dvije su doživjele neki oblik nasilja. Ali velika vjerojatnost je da to neće reći nikome, zbog straha, srama, zbog osude koju bi doživjela ili neučinkovite zaštite koji bi joj pružio sustav. Ali svaku tu ženu treba ohrabriti: treba joj reći da ona nije kriva, da ona to ničim nije izazvala ni zaslužila, da ne postoji nikakvo opravdanje za nijedan oblik nasilja i da nasilnika treba prijaviti. Tražite pomoć, kakva god ona bila i nemojte šutjeti. Baš s tim ciljem je u subotu, na Međunarodni dan protiv nasilja na ženama, Ida Prester pokrenula kampanju Štit. U kojoj nema tko ne sudjeluje, od Seke Aleksić do Dina Rađe

27.11.2023.
23:20