Traži socijalnu pomoć, a ima 16 bankovnih računa!

Revizija primanja raznih naknada iz područja socijalne skrbi ide dalje. Do sada su tisuće osoba ostale bez pomoći jer je utvrđeno da su novac primale protivno zakonu.

Dvije su skupine građana koje su na takav način dobivale pomoć – prevaranti koji su temeljem vlastitih prihoda ili nasljedstva akumulirali velika sredstva na računima, imaju brojne pokretnine i nekretnine, ali su svejedno htjeli i 800 kuna koliko sada iznosi zajamčena minimalna naknada.

U drugu skupinu spadaju siromašni građani koji su zatajili neki minimalni prihod kako bi mogli dobiti socijalnu pomoć.

Nova aplikacije sve otkiva

Tatjana Vukman, ravnateljica splitskog Centra za socijalnu skrb, rekla je za Slobodnu Dalmaciju pomoću posebne računalne aplikacije, koja je u funkciji od siječnja, imaju uvid u vlasništvo nad vozilima, plovilima i bankovnim računima.

”Nedavno smo imali situaciju da nam je jedna osoba tražila pomoć, ali je nakon obrade utvrđeno da ima čak 16 otvorenih računa na svoje ime. Zatražili smo da nam donose potvrde i uvid u te račune, ali dokumentaciju nismo dobili i vjerojatno nećemo pozitivno odgovoriti na njezin zahtjev”, kaže Vukman.

U Ministarstvu socijalne politike Milanke Opačić, primjerice, u tijeku je preispitivanje jedne od korisnica pomoći za uzdržavanje jer je utvrđeno da, iako ispunjava sve druge pretpostavke (nema prihode, prijavljena je na Zavodu za zapošljavanje), ima veći broj transakcijskih računa u jednoj banci, te štedni polog po viđenju.

Ukinuto 7.000 prava na socijalnu pomoć

Korisnica je pozvana da u određenom roku dostavi dokaze o stanju na računima. Pristupila je u Centar, odbila dati podatke o stanju na računima, te joj je pravo ukinuto.

Inače, do kraja prošle godine je prestalo oko 7.000 prava na socijalnu pomoć, a i ove godine se očekuju brojna otkazivanja pomoći.

Povratak na Net.hr