Riječ je postupku koji će se provoditi na temelju Direktive 2014/107/EU, koja je temelj za provedbu Globalnog standarda izvještavanja - Common Reporting Standard (CRS) u Europskoj uniji. Iz Hrvatske udruge banaka poručuju kako će se Direktiva primjejivati od 1. siječnja.

Temeljem CRS-a nadležna tijela država dobivaju informacije od svojih financijskih institucija, među ostalim, banaka i stambenih štedionica, koje zatim automatski razmjenjuju s nadležnim tijelima ostalih država na godišnjoj razini.

Sve zbog prijašnjih utaja

"Financijske institucije u Hrvatskoj utvrđivat će status svojih klijenata u odnosu na zahtjeve CRS-a na temelju podataka koje će klijenti dati popunjavanjem odgovarajućih obrazaca te će u skladu s preuzetim obvezama Ministarstvu financija Republike Hrvatske - Poreznoj upravi dostavljati podatke o računima i financijskoj imovini klijenata za koje su utvrdile da se mogu smatrati rezidentom jedne od država pristupnica CRS-u", stoji u priopćenju HUB-a.

CRS je razvijen radi što efikasnije borbe protiv poreznih utaja ili prijevara. Njime je utvrđeno koje informacije o financijskim računima se razmjenjuju, koje financijske institucije imaju obvezu izvješćivanja, definirane su različite vrste računa i poreznih obveznika, kao i postupci dubinske analize kojih se moraju pridržavati financijske institucije.

Primjenom CRS-a želi se poboljšati suradnja s drugim državama u razmjeni poreznih podataka, unaprijediti porezni nadzor i suradnja u naplati poreza.