Samo vrijednost izgradnje svih centara za gospodarenje otpadom procjenjuje se na oko 4,8 milijarde kuna, a otvaraju se mogućnosti i za ostale grane industrije.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uputilo je medijima priopćenje u kojem prenosi zaključke okruglog stola na temu Centri za gospodarenje otpadom – Gdje smo? Kako idemo?

Do kraja 2018. godine Hrvatska treba uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Ciljevi koji su zacrtani u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i preuzeti iz pristupnih pregovora s Europskom unijom su smanjenje odlaganja i povećanje recikliranja, zatim sanacija postojećih odlagališta otpadom i izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

Ovakva postrojenja nisu novost, do sada ih je u Europi izgrađeno više od 300 a svaki centar mora ishoditi okolišnu dozvolu, kojom će biti jasno definirani uvjeti rada i praćenje utjecaja na okoliš, poručuju iz Ministarstva.

Svi novi centri

Ove godine s radom će započeti prva dva centra za gospodarenje otpadom, Marišćina i Kaštijun, a 2016. započeti će s radom CGO Bikarac.

U tijeku je priprema 5 velikih projekata centara za gospodarenje otpadom, to su Lučino razdolje – Dubrovačko - neretvanska županija, Lećevica – Splitsko - dalmatinska županija, Biljane Donje - Zadarska županija, Babina gora - Karlovačka županija te Piškornica koja će pokrivati: Krapinsko - zagorsku, Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko - križevačku županiju.

U pripremi je i projekt CGO-a Grada Zagreba, kojim bi se zaokružio sustav do kraja 2018. godine.

Samo vrijednost izgradnje svih centara za gospodarenje otpadom procjenjuje se na oko 4,8 milijarde kuna, a za njihovu realizaciju oko 65% iznosa osigurat će se u EU fondovima.

Početkom gradnje svih navedenih centara uz građevinski sektor, otvaraju se mogućnosti za ostale grane industrije uključene u proizvodnju i ugradnju tehnoloških rješenja, kao i transportni sektor, a u svakom centru biti će potrebno zaposliti 40 do 80 osoba.