Play ponuda

Saznajte kako posluje mogući poslovni partner

shimmer fallback
19.7.2012.
14:38
Play ponuda

Financijska agencija FINA je uvela uslugu pod nazivom FINA InfoBlokade. Riječ je o usluzi koja omogućava primanje informacija putem mobitela o blokadi računa bilo kojeg poslovnog subjekta u Hrvatskoj u svakom trenutku.

FINA InfoBlokade predstavljaju još jedan distribucijski kanal za usluge Jedinstvenog registra računa.Jedinstveni registar računa je elektronička baza podataka koja sadrži račune poslovnih subjekata Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te račune koje dostave obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa, Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije.

Podaci o računima ažuriraju se svakodnevno. Pristup podacima o računima dostupan je svima, poslovnim subjektima i građanima, putem interneta i u poslovnim jedinicama Fine, a od sada i putem mobitela.

Play ponuda
Play ponuda