Play ponuda

NA NOVOJ LISTI NEISPLATITELJA PLAĆA ČAK 1237 POSLODAVACA: / A dio njih je dobio državnu potporu za očuvanje radnih mjesta... 

Image
Foto: izvor: Fininfo

S liste neisplatitelja plaća, 147 pravnih osoba, odnosno 15 posto, dobilo je potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak.

10.6.2020.
12:10
izvor: Fininfo
Play ponuda

Porezna uprava je 27. svibnja objavila najnoviji popis poslodavaca koji tri mjeseca uzastopno nisu isplatili plaće svojim radnicima. Na listi se nalazi ukupno 1237 poslodavaca od kojih je 1185 pravnih osoba, a ostatak od 53 čine fizičke osobe, tj. obrtnici. Zajedno nisu isplatili plaće za ukupno 2310 radnika koje zapošljavaju, ističe se u uvodu analize portala Fininfo o neisplati plaća.

Podaci o neisplati plaća temelje se na dostavljenim JOPPD obrascima u kojima su poslodavci iskazali neisplatu plaća za razdoblje od siječnja do ožujka ove godine. Kriteriji za ulazak na listu su neisplata plaće tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca neisplate u vremenskom razdoblju od šest mjeseci.

Image
TEŠKE OPTUŽBE PODUZETNIKA: /

'Zašto novac za radnike kasni? Mnogi nisu dobili pune iznose. Nije teško zaključiti što se događa...'

Image
TEŠKE OPTUŽBE PODUZETNIKA: /

'Zašto novac za radnike kasni? Mnogi nisu dobili pune iznose. Nije teško zaključiti što se događa...'

Najviše neisplatitelja plaća u ugostiteljstvu

No, popis Porezne uprave ne sadrži podatke o poreznim obveznicima koji nisu dostavili obrazac JOPPD, kao ni o onima koji su prikazali neisplatu plaće, ali ne tri mjeseca uzastopno. Također, na popisu se ne nalaze porezni obveznici koji nisu isplatili plaće, ali su prikazali isplatu plaće te su se zadužili za javna davanja kao da su isplatili plaću.

Analizom podataka o 1185 pravnih osoba, poslodavaca koji nisu isplatili plaće za 2193 radnika, vidi se da je najviše neisplatitelja plaća u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, trgovini na veliko (osim vozila), gradnji zgrada, specijaliziranim građevinskim djelatnostima, kopnenom i cjevovodnom prijevozu, trgovini na malo (osim vozila), arhitektonskim djelatnostima i inženjerstvu, ostalim uslužnim djelatnostima, upravljačkim djelatnostima (savjetovanju u vezi s upravljanjem) te u poslovanju s nekretninama. Poslodavci koji pripadaju ovim djelatnostima čine gotovo 62 posto ukupne liste neisplatitelja plaća te u prva tri mjeseca ove godine nisu isplatili plaće za 1226 radnika.

shimmer fallback
shimmer fallback

Bili u problemima i prije 'zaključavanja' zbog korone

Budući da se na listi nalaze pravne osobe koje uzastopno nisu isplaćivale plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine, radi se o poslodavcima koji su bili u problemima s isplatom plaća barem dva mjeseca prije donošenja "Odluke o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja". Usporede li se djelatnosti koje su najzastupljenije na listi neisplatitelja plaća s djelatnostima koje su dobile najviše potpora za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2020. godine, možemo uočiti preklapanja - napominje se u analizi portala Fininfo.

Riječ je o šest djelatnosti koje se nalaze na listi neisplatitelja plaća, a ujedno su dobile najveće isplate potpora za ožujak: priprema i usluživanja hrane i pića, trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, gradnja zgrada, specijalizirane građevinske djelatnosti, kopneni i cjevovodni prijevoz te trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima.

Dobili državnu potporu, a ne isplaćuju plaće

Osim što subjekti koji pripadaju navedenim djelatnostima nisu uzastopno isplaćivali plaće za prva tri mjeseca ove godine, također im je značajnije pao prihod za ožujak, a potpora za očuvanje radnih mjesta pokriva samo dio troškova poslovanja. S obzirom na sve navedeno i očekivani nastavak negativnih trendova u nastavku 2020. godine, kombinacija ovih činitelja bi mogla implicirati nepovoljniju situaciju u spomenutim djelatnostima.

Zanimljiva su i preklapanja u samom popisu poslodavaca s te dvije liste. Tako je 147 pravnih osoba s liste neisplatitelja plaća dobilo potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak. Dakle, gotovo 15 posto najnovije liste neisplatitelja plaća dobilo je potporu. Ti poslodavci nisu isplatili plaće za ukupno 550 radnika za promatrano razdoblje te su primili potpore od 1,77 milijuna kuna za ožujak. Od 147 subjekta koji su primatelji potpore njih 34 na tu su listu ušli ove godine, dok su ostalih 113 bili i na prethodno objavljenoj listi neisplatitelja plaća. To znači da 76,9 posto primatelja potpora za ožujak 2020. godine, a koji su ujedno i neisplatitelji plaća, imaju problema s isplatom plaće za razdoblje od barem pola godine, prije uvođenja mjera ograničenog poslovanja uzrokovanih COVIDOM-19.

shimmer fallback
shimmer fallback

Od 2014. značajno se smanjio broj neisplatitelja plaća

Prvu listu neisplatitelja plaća Porezna uprava je objavila 15. srpnja 2014. godine. Na tadašnjoj listi nalazilo se 5619 pravnih osoba koji nisu isplatili plaće za 19.449 radnika tijekom prvog kvartala 2014. godine. Od prve objavljene liste iz 2014. godine do najnovije liste iz 2020. godine uočava se rast poslodavaca koji nisu isplatili plaću za samo jednog radnika za promatrano vremensko razdoblje. Iako je uočljiv rast u udjelu pravnih osoba s neisplaćenom plaćom za jednog radnika, vidi se značajno smanjenje broja subjekata na listi, pa je najnovija lista za gotovo 5 puta manja nego prva objavljena. U analizi se napominje kako se može pretpostaviti da se često radi o samim vlasnicima koji sebi nisu isplatili plaću te su se stoga našli na listi neisplatitelja.

Nadalje, udio poslodavaca koji nisu isplatili plaće za barem petero radnika za promatrano razdoblje se također značajnije promijenio. Na prvoj listi iz 2014. godine takvih poslodavaca (s petero ili više radnika) činilo je 16,5 posto cjelokupne liste, dok na zadnjoj listi iz 2020. godine oni čine nešto manje od četiri posto.

Nakon gotovo šest godina od objavljivanja prve liste neisplatitelja plaća ovakav trend ukazuje da objava liste ispunjava svoj cilj - poticanje poslodavaca na pravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza prema radnicima, ističe se u analizi portala Fininfo.

shimmer fallback
shimmer fallback
Play ponuda
Play ponuda