Play ponuda

Iza Protege ostalo 447 milijuna kuna gubitka

shimmer fallback
4.2.2010.
15:00
Play ponuda

Hrvatska poštanska banka završila je 2009. godinu s gubitkom od 446,6 milijuna kuna. Na takav rezultat najviše je utjecao trošak rezerviranja za gubitke po plasmanima i potencijalnim obvezama u iznosu od 476,7 milijuna kuna, što je rast za 243%, objavio je HPB, koji je u rujnu prošle godine dobio novu Upravu na čelu s Čedom Maletićem, od kojeg se očekuje sređivanje stanja u banci, prenosi bankamagazine.hr.

Značajan utjecaj na ostvarenje gubitka ima negativan efekt vrijednosnog usklađenja vrijednosnica u portfelju raspoloživom za prodaju, kao i vrijednosno usklađenje preuzete imovine i vlasničkih udjela. Tu je i povećanje broja zaposlenika početkom 2009. godine, a povećani su i troškovi amortizacije imovine stavljene u upotrebu, objašnjava Uprava uz financijsko izvješće. Neto prihod od kamata smanjen je tijekom 2009. za 20,6%, na 336,8 mil. kuna kao posljedica povećanih kamatnih troškova nastalih zaduženjem na novčanom tržištu u prvom polugodištu i tada visokih kamata, kao i općenito viših kamatnih stopa na depozite u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno su neto prihodi od provizija i naknada porasli za 3,8% u odnosu na 2008., na 174,7 milijuna kuna, prenosi portal banka.hr.

Neto dobit od trgovanja vrijednosnim papirima i devizama u 2009. iznosi 59,6 milijuna kuna, nakon što je 2008. zabilježeno 76 milijuna kuna gubitka.

Imovina HPB-a krajem 2009. iznosila je nešto ispod 14 mlrd kuna, što je 4,5% manje u odnosu na kraj 2008.

Ima i dobrih vijesti iz HPB-a. Tijekom 2009. banka je uspjela ojačati likvidnost, pa je tako u odnosu na 2008. povećala udio gotovine i depozita kod HNB-a i bankarskih institucija.

Oročeni depoziti su u odnosu na kraj prethodne godine porasli za 204,1 milijun kuna ili 3,3 posto. U njima su depoziti pravnih osoba supstituirani stabilnijim izvorima građana čija je štednja porasla za 578,9 milijuna kuna ili 19% u odnosu na 2008, prenosi portal banka.hr.

Prethodni članci:

arti-201001100448006 arti-201001111066006 arti-201001130388006

Play ponuda
Play ponuda