Play ponuda

HRT / dobio veću potporu nego svi škverovi skupa

shimmer fallback

U 2008.

22.12.2009.
18:12
Play ponuda

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2008. pokazuje da je značajno smanjen ukupni iznos potpora u odnosu na prethodnu godinu, istaknula je konferenciji za novinare predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Olgica Spevec.

Ukupno dodijeljene državne potpore u prošloj godini iznosile su 8,81 milijardi kuna, što je 18 posto manje nego u 2007. godini, pokazuje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

Istovremeno iznos potpora za poljoprivredu i ribarstvo porastao je s 3,21 milijarde kuna na 3,53 milijarde kuna i dosegnuo 40 posto udjela u ukupnim potporama.

Udio državnih potpora u BDP-u pao je s 3,4 posto u 2007. godini na 2,57 posto lani. Ako se pak gleda iznos potpora bez poljoprivrede, ribarstva i prometa, one iznose 3,82 milijarde, odnosno svega 1,12 posto BDP-a, što znači da su potpore u sektoru industrije i usluga pod kontrolom i sve više na razini zemalja EU, ocijenila je Spevec.

U odnosu na 2007. potpore industriji i uslugama smanjene su za 2,2 milijarde kuna, a najveće smanjenje odnosi se na brodogradnju te sanaciju i restrukturiranje. Brodogradnja je lani dobila 594 milijuna kuna potpora, a godinu prije čak 2,17 milijardi kuna. No, kako se iduće godine očekuje privatizacija brodogradilišta, veći dio iznosa od 2,5 milijardi kuna državnih jamstava mogao bi doći na naplatu.

Prošle godine zabilježen je rast udjela potpora za horizontalne i regionalne ciljeve u ukupnim potporama od 35 posto u odnosu na 2007. a Spevec taj trend ocjenjuje pozitivnim jer takvi programi jačaju efikasnost i uspješnost gospodarstva u cjelini.

HRT-u i HŽ-u najviše

No, istovremeno je porastao broj davatelja potpora na nacionalnoj razini s 12 na 15, što može sniziti kvalitetu i učinak dodijeljenih potpora, a čak za 44 posto je porastao ukupni iznos tzv. malih potpora (do 200.000 eura u tri godine) koje ne potiču efikasnost i nemaju razvojni karakter, upozorila je Spevec.

Što se tiče sektorskih potpora, najviše je dodijeljeno prometu, 1,45 milijardi kuna, te HRT-u, 1,1 milijarda kuna. U sklopu prometa najviše je dobio HŽ, 857 milijuna kuna, dok je pomorski promet dobio 495 milijuna kuna, a zračni 100 milijuna kuna potpora.

HRT se našao na listi za državne potpore jer se RTV pretplata prema pravilima EU-a tretira kao državna potpora, iako ne dolazi izravno iz državnog proračuna. Spevec je objasnila da je riječ o "obvezi prisilnog karaktera".

Play ponuda
Play ponuda