"Treba reducirati sve troškove sustava – ulazne i izlazne naknade, naknade za upravljanje i Regos. Smanjenje naknada odteretilo bi članove fondova. Inače, neki bi računi mogli doći i u minus ako bi se direktno teretili jer ljudi ne primaju plaću ili je primaju neredovito", kazao je Samodol u intervjuu za novi broj mjesečnika Banka.

Samodol smatra da bi u izmjeni zakona trebalo omogućiti članovima fondova da postanu suvlasnici društava za upravljanje jer bi se tada svi efekti upravljanja rasporedili među članovima i bankama kao suvlasnicima društava za upravljanje.

"To će biti naš prijedlog. Ako banke ne pristanu, treba brutalno izmijeniti zakon i sadašnje fondove dodijeliti na upravljanje drugim povjereničkim institucijama koje će se osnovati. Fond nije pravna osoba i tu ne bi bilo kršenja prava vlasništva. Društva ne bi mogla ni podizati tužbe zbog gubitka jer su odavno namirila sve troškove osnivanja i upravljanja", kazao je Samodol.

Tako bi se, objasnio je Samodol, u Hrvatskoj formirala najbolja kombinacija sustava međugeneracijske solidarnosti i kapitalizirane štednje za starost. Nadalje, predsjednik Uprave Hanfe je kazao i kako bi se troškovi mogli reducirati nužnim izmjenama u regulativi, uključujući uvođenje potportfelja u mirovinske fondove.

"Jer sada vidljivi trošak nije ništa prema potencijalnom trošku koji bi se mogao pojaviti u slučaju veće krize na financijskom tržištu. Naime, sadašnji sustav garancija kojim je osiguran zajamčeni prinos nedostatan je u slučaju većih potresa. Jamstveni polog od 150 milijuna kuna i 80 posto temeljnog kapitala društava čime se jamči je manje od 500 milijuna kuna, što je ništa u odnosu na 36 milijardi kuna imovine. Štoviše, država i njen proračun, kao treća i zadnja linija obrane, ulaskom u EU miču se iz redoslijeda jamstava", kazao je Samodol.

Što se tiče loših rezultata pojedinih dobrovoljnih mirovinskih fondova koji su svojim članovima ostvarili prinose manje i od kamata na štednju u bankama, Samodol je sugerirao da bi članovi fondova mogli pregovarati s društvom za upravljanje i postaviti pitanje strukture portfelja, prenosi Banka.

Vezani članci: