Play ponuda

Eko-proizvodi? Ma, nema do ćevapa i odojka

shimmer fallback

Tek polovica građana smatra da su proizvodi označeni kao ekološki zdraviji od standardnih te ih je sklona kupovati. Velik dio građana pak ne vjeruje u vjerodostojnost ekoloških certifikata.

31.3.2010.
12:57
Play ponuda

Približno polovica građana barem ponekad kupuje proizvode koji su deklarirani kao ekološki, pokazuje istraživanje portala Ja trgovac i agencije Hendal.

Takvi proizvodi najčešće se kupuju u super ili hipermarketima, specijaliziranim trgovinama i tržnicama. Zanimljivo je istaknuti da više od 80 posto kupaca izjavljuje kako im je važno da su ekološki proizvodi koje kupuju hrvatskog podrijetla.

Tek polovica građana smatra da su proizvodi označeni kao ekološki zdraviji od standardnih, 34 posto smatra da to nije istina, a 17 posto je neodlučeno.

Zanimljivo je da velik dio građana ne vjeruje u vjerodostojnost ekoloških certifikata; njih 41 posto, dok je onih koji certifikate smatraju vjerodostojnima 37 posto.

Udio građana koji odobravaju višu cijenu proizvoda iz ekološke proizvodnje podjednak je udjelu onih koji takvu cijenu smatraju neopravdanom. Iako se veći dio građana potrudio u zadnje vrijeme hraniti zdravije (43 posto), nešto je veći broj onih koji u posljednje vrijeme nisu mijenjali način prehrane.

Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2010. na reprezentativnom uzorku od 400 građana.

Prethodni članci:

arti-201003150157006 arti-201002190625006

Play ponuda
Play ponuda