Generacija strašljivaca

Prema istraživanjima provedenim u Sjedinjenim Državama 50% stanovništva se smatra plašljivim, 10% misli da im je strašljivost urođena dok 40% smatra da su je stekli odgojem. Psiholozi objašnjavaju da strašljivost ne može biti urođena jer se stvara sa sviješću. Urođene mogu biti jedino osobine kao što su introvertiranost i ekstrovertiranost. I dok se introvertirane osobe povlače u sebe, socijalno plašljive žele komunicirati, no nesposobne su svladati strah. Najviše problema imaju mladi između 15 i 25 godina i to muškog spola koji na strah reagiraju buntom, dok djevojke preuzimaju tradicionalnu ulogu pasivnih i krhkih bića. Istraživanja su pokazala da se broj strašljivih osoba s vremenom povećava čemu osobito pogodoju moderni komunikacijski mediji kao što su TV i internet koji dopuštaju kontakte bez kontakta, razvijaju netoleranciju i nerazumijevanje.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr