Doktore, kašljem i teško dišem...
"Pa pušite li cigarete?"
- Pušim, ali ne pomaže.