Muke po matematici...

26.1.2023.
9:40
Shutterstock

Pomaže tata Ivici oko matematike i tata kaže "Olakšaj si kako izračunati 3-3. Što ćeš imati ako pojedem 3 šljive?".

"3 koštice!", kaže ivica!