Po­sle pr­vog spoja de­č­ko ka­že pla­vu­ši: "Ja­vit ­ću ti se."

- Ali ne­maš moj broj!

"Ako nam je su­đe­no, po­go­di­t ću ga."