Ljubav Razmišljate o prošlosti, i sadašnjost vam bježi iz vidokruga. Ako ste naučili nešto iz vlastitih pogrešaka, loša su iskustva imala svoju svrhu.

Posao Imate dobre poslovne veze, i bez problema egzistirate na surovom tržištu kapitala. Neki među vama žele promijeniti posao, pa i zanimanje.

Zdravlje Depresija? Brzo ćete isplivati iz tmurnih raspoloženja. Ljubavne brige potenciraju zdravstvene smetnje. Širom otvorite vrata vašeg srca.

Snovi i vizije Važna lekcija koju morate naučiti jest da naučite voljeti sebe. Ispravna ljubav prema sebi samima odlučujuća je za vaš razvoj na svim razinama.