Inicijativa Ladislava Ilčića / Prokurdski aktivisti prekinuli raspravu o prekograničnim posvajanjima u Europskom parlamentu

15.2.2023.
19:37