GOST DIREKTA / Alesandro je Talijan u Zagrebu: 'Ako Talijan nema ručak u 12 izgubljen je. Ali Hrvatska je bolje organizirana'

Kaže da je Talijanima čudno što se u našim kafićima smije pušiti pa traže neki gdje toga nema. Isto tako, kod njih u 18 sati svaki kafić nudi nešto za pojesti, večera je to prije večere. Nikad nije čuo talijanskog turistu da zna hrvatski i otkriva koja mu je hrvatska riječ bila najteža

26.9.2023.
23:22