Jagoda ima tek za nekolicinu kupaca. Većina ih dobiva tek sljedeći odgovor - pričekajte još malo.