Jedina u regiji / U Rijeci je otvorena prva fekalna biobanka

Medicinski fakultet je uspostavio fekalnuo biobanku.

23.8.2021.
19:14