Osma godina Wings for lifea startala sa osam različitih lokacija u Hrvatskoj.