Najbolji trenutci z sučeljavanja Tomislava Tomaševića i Miroslava Škore.