Mladi vozač je na glavnom gradskom trgu u Albaniji krenuo na prolaznike.