Glavnoj protagonistici naše priče smiješno zvuče rasprave o tome hoće li se i za koliko pomaknuti dobna granica za rad. Katica Rubelj ima punih 98 godina i i dalje redovito radi.