#zaštićene životinjske vrste

ZAUSTAVLJEN PROJEKT OD MILIJARDU EURA /

Pruga za Mađarsku na čekanju zbog šišmiša, žaba, ćukova i pjegavih strizibuba