#nemarni roditelji

Image
SADA IM PRIJETI ZATVOR /

Dječaka poslali samog busom iz Njemačke u Hrvatsku i prestali se brinuti za njega: Očuh ga tukao i nije htio da živi s njima?