Pravila natječaja“ Osvoji nagradu iz filma Jack Reacher: Nema povratka”

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj“ Osvoji nagradu iz filma Jack Reacher: Nema povratka” raspisuje: Telegram media grupa d.o.o. (OIB: 36974788949), Heinzelova 62 a, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije partnera Blitz Cinestar iz Zagreba. Nagradni natječaj traje od 25.10.2016., od 00:01h do 26.10.2016. do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:

2 x Hoodie

1 x Kit Glamour Shot

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji se prvi prijave i izaberu svoju nagradu te ispune kontakt obrazac svojim podacima. Tri dobitnika koji su se prvi prijavili osvajaju nagrade koje su izabrali. Ukoliko se dogodi da se sudionik vremenski prijavio prije,  a željena nagrada je podijeljena, pravo na nagradu ima sljedeći sudionik koji je odabrao nagradu koja još nije podijeljena.  Jedan Sudionik s imenom i prezimenom može poslati  samo jednu prijavu na nagradni natječaj jer se bilježi vrijeme pristiglih prijava. Svi posjetitelji koji u potpunosti ispune kontakt formu na stranici  https://net.hr/promo/magazin/budi-prvi-i-osvoji-nagradu-iz-filma-jack-reacher-nema-povratka/ u periodu od 25.10.2016., od 00:01h do 26.10.2016. do 23:59h sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijima u trenutku kada administrator odobri poslane materijale.
Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.
Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na stranici http://www.net.hr/ najkasnije do 28.09.2016. Dostavljanjem podataka u skladu sa člankom 4 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednik natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 2 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najkreativnijim odgovorom.   Nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Blitz Cinestar i tvrtki Telegram media grupa d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.
Tvrtka Blitz Cinestar d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Telegram media grupa d.o.o.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr