Djetetu treba usaditi pozitivne navike puno prije polaska u školu

Većina roditelja smatra kako je potrebno da dijete usvaja zdrave i radne navike pri polasku u školu. Istina, tada djetetu trebaju navike kako bi redovno izvršavalo svoje obaveze. No, navike se moraju stvarati i usađivati djetetu puno ranije.

Mnogo je stvari koje dijete mora usvojiti kao navike, kako bi stvorilo određenu disciplinu. Disciplina je jedna od najvažnijih komponenata u odgoju djeteta. Naravno, nikako nije poželjno disciplinirati svaku djetetovu aktivnost, mora imati i određenu slobodu.

Učimo li dijete dobrim navikama, olakšavamo mu daljnji razvoj, potičemo samopouzdanje i usađujemo mu mogućnost samostalnog donošenja odluka. Također ga štitimo od raznih negativnih posljedica, npr. ako mu usadimo naviku redovitog pranja zubića, smanjujemo rizik od stvaranja karijesa i stvaramo mu svijest o brizi za vlastito zdravlje.

Učenje i usvajanje navika nije u svakoj djetetovoj dobi jednako intenzivno. Kod male djece usvajanje navika svodi se na životno-praktične aktivnosti, kao što su pranje ruku, higijena prije spavanja, odlazak na WC, spavanje u približno isto vrijeme i slično.

Kod veće djece, usvajanje navika povezano je s razvojem odgovornosti prema sebi i drugima. Tada je važno da nauče brinuti za svoje i tuđe stvari, da nauče pospremati za sobom igračke. Djeci je dobro nabaviti nekog kućnog ljubimca, kao što su ribice ili kornjače, kako bi naučilo brinuti o nekome. Potrebno je stvoriti naviku da ih hrane, da im mjenjaju vodu, tako da nauče i osjećaj odgovornosti.

Svaki roditelj može sam procijeniti koliko zahtjevne i koliko obaveza može dati svom djetetu kako bi ono učilo stvarati pozitivne navike, a ipak ne bi bilo preopterećeno. Dijete mora imati vremena igrati se i imati vrijeme kada ne mora misliti ni o čemu osim o igri, jer prevelike odgovornosti i obaveze mogu omesti sretno djetinjstvo i odrastanje.

Stvaranje pozitivnih navika nije jednostavno niti lako kod djece. Često djeca pružaju otpor, često im se ne da ili ne žele prekidati zanimljivu aktivnost. Zato je važno biti dobar primjer djetetu, biti strpljiv i biti dosljedan, često ga podsjećati na obaveze i ustrajati u stvaranju dobrih navika.

Povratak na Net.hr