Praksa, praksa / Kreće praktična nastava u srednjim školama: 'Prioritet će biti učenici koji nisu odradili sve vježbe'

Od idućeg tjedna škole će biti otvorene i za učenike srednjih škola, neće biti klasične nastave već samo vježbe u manjim skupinama.

17.5.2020.
7:00