nove konfiguracije, novi dizajn / Što će biti s raftingom na Zrmanji nakon odlamanja buka. Vlasnik: 'Živjet se ne mora, raditi se mora. Prilagodit ćemo se'

Kako je Velikom buku kopnenim putem nemoguće pristupiti, da se dogodilo veliko odlamanje prvi je vidio Đuro Župan koji inače tom dionicom vodi rafting ture. Kaže da je stanje Velikog buka potpuno promijenjeno. Više stotina tona sedre se odlomilo, to je potpuno nova priča, potpuno drugi dizajn. "Puno tuge za nas koji smo ga pamtili, ali to je potpuno prirodno", govori. Što se pak tiče turističke sezone i rafting sezona kaže da će napraviti nove protokole, nova konfiguracija, osigurati kvalitetan pristup buku, prilagoditi rutu i onim najnespretnijima i potpunim amaterima. "Potrajat će nekoliko dana, ali bit će sve u redu", smatra. "Živiti se ne mora, raditi se mora", zaključuje.

25.5.2023.
22:44