U Petrinji / Ovo je šaran snimljen nakon povlačenja poplave kilometar od korita Kupe i to usred polja...

Krave u Novom Farkašiću u petrinjskom kraju privikavaju se na novu livadu, jer na onima gdje su pasle prije nekoliko dana sada je voda do koljena. Njihov vlasnik ima i konje, a i njih je trebalo premjestiti na novu lokaciju. Nikola Špiljak kaže da treba ponovno zasijati kukuruz, usjevi su uništeni. Naš reporter Matija Mlinarić bio je u poljima kukuruza i pšenica koji su na kilometar od Kupe, a sada u njima plivaju šarani. Poljoprivrednici u očaju pregledavaju kolika je šteta. Pogledajte više u prilogu.

22.5.2023.
21:39