SIGURNIJA BUDUĆNOST / Kako stati na kraj nasilju nad djecom? Škole, psiholozi, socijalni radnici i policajci na nogama

Ravnatelji škola, psiholozi, socijalni radnici i i policajci - svi zajedno za Sigurniju budućnost. Naziv je to skupa koji ima cilj ojačati međuresornu suradnju kako bi se preveniralo nasilje. Lani je zabilježeno 392 pritužbe za nasilje nad djecom. Porast je to broja prijava za trećinu u odnosu na 2022. godinu. Stručnjaci poručuju da je svaka situacija nasilja nad i među djecom zaslužuje brzu i primjerenu reakciju nadležnih. "Od MUP-a odnosno ravnateljstva policije dolazi inicijativa da se ovom pitanju nasilja, a posebno kad je međuvršnjačko nasilje u pitanju pristupi još operativnije, još organiziranije kako bismo spriječili što veći broj tragičnih događaja u našoj zemlji", poručila je državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević dodala je da kao društvo još nismo stvorili ozračje u kojem će svakome biti jasno da se nasilje neće tolerirati, odnosno da će se na adekvatan način sankcionirati.

13.3.2024.
17:02