Raiffeisenbank Austria

Depozit:

ˇ Krediti se odobravaju u omjerima 1 : 10, odnosno 1 : 4 prema visini oročenoga garantnog depozita.

Iznos kredita:

ˇ min.iznos kredita je 15.000,00 DEM

ˇ max. iznos je 150.000,00 DEM u kunskoj protuvrijednosti

Kamata:

ˇ 8,5% godišnje, uz garantni depozit u visini 20%
iznosa kredita

ˇ 9% godišnje, uz garantni depozit u visini 10% iznosa kredita

Namjena kredita:

ˇ kupnja stana ili obiteljske kuće

ˇ izgradnja stana ili obiteljske kuće

ˇ dogradnja, dovršenje, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija stana ili obiteljske kuće

ˇ kupnja građevinske čestice

ˇ komunalno uređenje građevinske čestice

Rok otplate kredita:

ˇ Rok otplate je do 15 godina

Za sve detaljnije informacije o ostalim uslugama
Raiffeisenbank Austria

Povratak na Net.hr