Općinski je sud u Splitu, 15. listopada ove godine, jednom tužitelju potrošaču dosudio 50.000 preplaćenih kamata po kunskom kreditu, a do sada su poznate najmanje 34 pravomoćne odluke za vraćanje preplaćenih kamata, izvijestili su iz Udruge Franak na Facebook stranici.

"Saznajemo da je Općinski sud u Splitu donio 15. listopada 2018. presudu za preplaćene kamate iz kunskoga kredita, u kojoj u potpunosti prihvaća da se kolektivna presuda odnosi i na kunske kredite te zbog toga nema zastare potraživanja preplaćenih kamata.

Zagrebačka banka će nakon pravomoćnosti te presude morati vratiti potrošaču oko 50.000 kuna plus pripadajuće zatezne kamate uz plaćanje sudskih troškova u iznosu 11.750 kuna, a osim toga je naloženo Zabi da ne smije u nastavku otplate povećavati kamatnu stopu iznad početno ugovorenih 4,99%", pišu iz Udruge Franak.

Svi dužnici imaju pravo na preplaćene kamate

"To je veliko ohrabrenje za kunske i eurske dužnike u kreditima s promjenjivom kamatnom stopom, koji zasad dosta sramežljivo pokreću svoje sudske postupke za vraćanje preplaćenih kamata. Još jednom jasno i glasno napominjemo – svi dužnici u eurskim, kunskim i CHF kreditima s promjenjivim kamatnim stopama koje su ugovorene prije 2013., imaju pravo na preplaćene kamate, ako je banka kamatne stope mijenjala naviše svojim samovoljnim izvanugovornim odlukama", naglašavaju iz Udruge Franak.

Napomenuli su, također, da je donesena najmanje jedna prvostupanjska presuda kojom je potvrđeno "da su ništetne i valutna klauzula CHF, i odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi, netom nakon donesene odluke VTS-a, s bitnom napomenom da se radi o kreditu koji je konvertiran".

Najmanje 34 nepravomoćne presude

"Osim toga, znamo za najmanje 34 pravomoćne presude kojima je presuđeno da banke moraju vratiti potrošačima preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate, od čega su čak tri presude donesene nakon što je provedena konverzija CHF kredita u eurski kredit na temelju tzv. Zakona o konverziji.

Za to vrijeme, nekoliko stotina prvostupanjskih presuda čeka na konačnu potvrdu pravomoćnosti na županijskim sudovima. Donesena je i najmanje jedna pravomoćna presuda za preplaćene kamate iz eurskih kredita, o čemu smo izvijestili javnost", kažu.

Zadovoljni su sudskom praksom vraćanja preplaćenih kamata

Zadovoljni su da je u potpunosti utvrđena sudska praksa za način vraćanja preplaćenih kamata te da nema zastare potraživanja za kamate sve do lipnja 2019. za sedam banaka, a za Sberbank do lipnja 2023., odnosno sve do lipnja 2023. za razliku tečaja za svih osam osuđenih banaka.

Osim toga, u sljedećih pola godine očekuju konačne pozitivne presude vezano za tri pravna pitanja, pravo na obeštećenje nakon konverzije, pitanje ništetnosti CHF ugovora te pitanje zastare potraživanja preplaćenih kamata iz eurskih i kunskih kredita. Pozitivnim odlukama o tim pitanjima svi potrošači bi ostvarili potpunu i djelotvornu pravnu zaštitu, napominju iz Udruge Franak.