Zašto Ljevak skriva što su dužne nacionalne televizije?

Iako bi morala, a o tome postoje i sudska rješenja, Agencija za elektroničke medije ne želi javnosti otkriti ugovore o koncesijama za komercijalne televizije, koje su, ruku na srce, šarenilo i zabava. Zašto to taji? Traži se ostavka šefa Agencije Zdenka Ljevaka.

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu zatražila je od Sabora da razmotri rad Agencije za elektroničke medije (AEM) i Vijeća za elektroničke medije (VEM) koji njome upravlja te da odluči o smjeni ravnatelja Agencije i predsjednika tog Vijeća, Zdenka Ljevaka.

U detaljnom obrazloženju udruge, koje potpisuje Toni Gabrić s h-Altera, objašnjeno je i zašto. Naime, Agencija krši Zakon o pravu na pristup informacijama i Ustav, jer jednostavno ne želi javnosti otkriti kakve je sporazume o koncesiji potpisala s komercijalnim televizijama, premda imaju snažan utjecaj u Hrvatskoj i “uveseljavaju” nas svakoga dana svojim programom.

Pokušvaju utvrditi gdje je javni interes u emisijama komercijalnih TV

Kako opisuje Gabrić u zahtjevu, još od 21. srpnja 2011. godine traje natezanje oko ustupanja koncesijskih ugovora za emitiranje programa nacionalnih televizija – s Kapital Netom, Novom TV – DOMA, Novom TV – NOVA, RTL-om, RTL-om za RTL 2 te s tvrtkom Autor d.o.o za djelatnost pružanja usluge emitiranja CMC programa na državnoj razini.

Ugovori su im potrebni u svrhu analize, ne bi li se utvrdilo pridržavaju li se televizije obveza prema javnom interesu. Ali Agencija ih ne da, pravdajući se poslovnom tajnom.

Poslovna tajna? Pa i nije

“U obrazloženju se AEM poziva na Odluku VEM-a od 23. rujna 2004. kojom se sve ponude koje pristignu na javni natječaj za dodjelu koncesije proglašavaju poslovnom tajnom u vremenu od pet godina, a ponude su sastavni dio ugovora o korištenju koncesije”, navodi udruga, koja se odmah na to žalila Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

AZOP donosi rješenje u kojim se ne slaže s AEM-om i traži ponovno utvrđivanje činjenica relevantnih za zahtjev.

“AZOP se posebno osvrće na činjenicu da je ugovor s RTL-om, koji smo, između ostalih, tražili od AEM-a, bio potpisan prije više od pet godina, a da nam AEM nije omogućio pristup čak niti tom dokumentu”, navodi udruga.

Uzaludna žalba Ljevaka Upravnom sudu

Nezadovoljna rješenjem AZOP-a, Ljevakova se agencija žali Upravnom sudu. Gubi i tamo – sud odbacuje tužbu. Ali AEM i dan danas ignorira rješenje AZOP-a.

“I vi i mi dokazali smo da smo u pravu, i na žalost, trenutno više ništa ne možemo napraviti. Za očekivati je da informacije koje ste tražili u određenom roku i dobijete. Nadam se da će se ispoštovati sudska presuda i da ćete moći ostvariti svoje pravo. U interesu je javnosti da zna sadržaj koncesijskih ugovora za emitiranje TV programa, a to je potvrdio i Sud”, citira Gabrić intervju koji je Dubravko Bilić, čelnik AZOP-a dao h-Alteru.

Kako je to u interesu javnosti? Prema Zakonu o elektroničkim medijima, koji ih već u prvom članku naziva “interesom RH”.

Ne daju da javnost vidi čime se to uopće bavi VEM

“Onemogućavanjem pristupa koncesijskim ugovorima za emitiranje TV i radijskog programa, onemogućava javnosti uvid u to ispunjavaju li nakladnici elektroničkih medija obaveze prema javnosti koje su preuzeli tim ugovorima”, navodi Gabrić.

To moraju biti javne informacije, jer je pored Ljevakove Agencije i pojedinih privatnih nakladnika radija ili televizije, tu prisutna i treća strana.

“To je javnost, u čijem interesu se koncesijski ugovori sklapaju”, navodi se u zahtjevu.

Osim toga, onemogućava se i uvid u to obavljaju li VEM i AEM svoj posao, koji ih obvezuje da nadziru te nakladnike. Drugim riječima, onemogućavaju javnu kontrolu vlastita rada!

Zanemaruju li telke svoje ugovorne obaveze?

“Umjesto obavljanja svoje javne funkcije informiranja i educiranja građana o relevantnim događajima, u čemu se sastoji njihova javna funkcija, privatni TV programi daleko češće se svode na različite oblike zabave, što je osnova za pretpostavku da zanemaruju svoje ugovorne obaveze, ili su možda koncesijski ugovori sklopljeni na način da pogoduju nakladniku, a na uštrb javnog interesa”, navodi Gabrić.

Povratak na Net.hr